banner25

30 Mayıs 2015 Cumartesi

Elvan Müjdeyi Verdi Batı Çevre Yolu Haziran Ayında Açılıyor

Mustafa Akaydın'a Antalya'nın ULAŞIM sorununu sorduk

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Akdeniz Klas Gazetesi’nin toplu taşıma konusuyla ilgili sorularını yanıtladı.

08 Aralık 2011 Perşembe 13:49
Mustafa Akaydın'a Antalya'nın ULAŞIM sorununu sorduk

 Antalya’nın toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunların nedenlerinin uzun yıllara ve çeşitli nedenlere dayandığını belirten Başkan Akaydın, 20 Ağustos 2011 tarihinde uygulamaya başladıkları Yeni Toplu Taşıma Sistemi’yle kentiçi trafik sorununu çözüme kavuşturduklarını ve kente modern bir taşıma sistemi getirdiklerini söyledi. Akaydın, “Çağdaş bir büyük kentte verilmesi gereken toplu taşıma hizmetlerini Antalya’ya getirmek konusundaki kararlılığımızı ve çalışmalarımızı yönlendirerek halkımızın bizlere yardımcı olmalarını umut ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde işbirliği ve ortak çabalarla Antalya’da geleceğin ulaşım sisteminin adımları atılmaktadır” dedi.
- Önce size göre, Antalya’nın ulaşım sisteminde bir sorun var mı? Eğer varsa bu sorun lokal mi, belirli caddeleri mi kapsıyor? Antalya’nın tamamında mı?
Antalya ulaşım sisteminde çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar iki farklı nitelikte ortaya çıkmaktadır. Birincisi, trafik sıkışıklığı şeklinde kentin günlük yaşantısına yansıyan ve yıllardan bu yana benimsenen yanlış ulaşım politikaları, projeleri ve inşaatları ile bunlara bağlı olarak yanlış trafik işletme ve yönetimi sorunlarıdır. İkincisi ise tamamıyla özelleştirilmiş ve dolmuşlaştırılmış toplu taşımacılık sisteminden kaynaklanan sorunlardır ve kentin her bölgesine yansımaktadır.
Sırası ile değerlendirildiğinde Antalya’da çağdaş ve bilimsel ulaşım ve trafik politikaları uygulanarak kent içindeki motorlu taşıt trafiğinin azaltılması, taşıt trafiğinin yeni çevre yolları ile kent merkezinin dışına çekilmesi gerekirken, merkezde yapılan katlı kavşaklar ve kent merkezinin kalbine bir hançer gibi saplanan otoyol standardındaki yeni yollarla daha fazla motorlu taşıt trafiği kent merkezine çekilmiş ve kentin merkezi kilitlenmiştir. Yanlış politikalarla ve yatırımlarla merkezdeki yollar üzerinde getirilen yeni trafik yükleri altında kent merkezi nefes alamaz duruma gelmiştir. Kentin ana caddeleri yayaların yürüyemediği, karşıdan karşıya geçemediği otoyollar haline getirilmiş, Antalya motorlu taşıtlara teslim edilmiştir. Bunlara ilave olarak yanlış yapılan pahalı bir raylı sistem hattı ile kent merkezinin dar yolları daha da daraltılmış, tek şeritlik caddelerde araç kuyrukları oluşturulmuştur. Antalyalılar otomobillerinin ve minibüslerin içinde beklemeye ve kaldırımlarda egzoz gazları ile yaşamaya mahkum edilmiştir.
Ulaşımdaki ikinci sorun alanı toplu taşımacılıktır. Geçen dönemlerde kentteki belediye otobüs sistemi dağıtılmış, otobüsler minibüslerle değiştirilmiş ve kurumsal otobüs işletmeleri bireysel işleticiler dönüştürülerek dolmuşlaştırılmıştır. Belirli kişilere rant yaratma amacı ile 332 olan minibüslerin sayısı 663 düzeyine çıkarılırken araçlar da 14 yolcudan 27 yolcu kapasitesine büyütülmüş ve kent sokaklarına salınmıştır. Hiçbir hesap yapılmadan kentin sokaklarını dolduran bu araçların işleticileri daha fazla yolcu toplayarak ayakta kalmaya çalışmış ama araç fazlalığı sebebiyle bir gün çalışıp bir gün yatmak zorunda kalmıştır. Kuralsız, denetimsiz ve bilim dışı bu tablo sonucunda otobüs ve minibüs hatlarının çevrede her sokaktan yolcu toplayıp merkeze geldiğinde sistemin tıkanmasına ve merkezin dar sokaklarında otobüs katarları oluşmasına yol açılmıştır. Midibüsler ve otobüsler yollarda, vatandaşlar araçların içlerinde beklemeye bırakılmıştır.
Dolayısıyla Antalya toplu taşıma sistemindeki sorun, kentin gelişen ihtiyaçlarına uygun ulaşım altyapısının geliştirilerek trafiği dışarıya alacak çevre yolları yerine motorlu taşıtları merkeze sokan katlı kavşaklarla ve standartları düşürülen bir toplu taşıma sistemiyle kentin her noktasında ortaya çıkmıştır. 
- Ulaşım sorunu önceki dönem uygulamalarını da kapsıyor mu? Yoksa sizin döneminizdeki uygulamalardan mı kaynaklanıyor?
Ulaşım sorunu günlük bir sorun değildir. Uzun yıllar boyunca kentin imar planlarındaki arazi kullanım kararlarına uygun olarak hazırlanan bir ulaşım ana planı olmaksızın ve imar plan kararlarına uygun olarak geliştirilmemiş yanlış ulaşım altyapısı sonucunda sorunlar birikerek bugüne gelmiştir. Bazı yöneticiler ulaşım ana planı yapmak yerine yanlış katlı kavşakların ya da raylı sistemlerin kurdelesini kesmeyi tercih etmiş ve sonra bunları planlara işleyerek “plan yaptıkları” için Antalya ulaşımı bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. 
Ulaşım sorunu birkaç yılda oluşmadığı gibi bir kaç yılda da ortadan kaldırılamaz. Kentin yerleşimine uygun ulaşım altyapısının geliştirilmediği, seraların hızla apartmanlara dönüştüğü, minibüslerin bile giremediği dar sokaklar üzerinde otoparkı olmayan yoğun konut yerleşimleriyle gelişen bir kentte ne trafik ve ne de toplu taşımanın kısa sürede çözülmesi mümkün değildir.
- Size göre çözümün başlangıcı nereden olmalıdır?
Çözümün başlangıcı hem kısa dönemli hem de uzun dönemli planlı çabaların birlikte yürütülmesindedir. Bir yandan acil sorunları çözecek kısa dönemli planlar ve eylem planları, diğer yandan da uzun vadede yeni sorunların oluşmasını engelleyecek ve gelişmelere altlık olacak bir ulaşım ana planı hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur ve bu yaklaşım şu anda uygulanmaktadır.
Bir yandan kısa dönemli karayolu çözümleriyle, örneğin akıllı kavşaklarla trafik akışkanlığı artırılırken ve toplu taşıma sisteminde ciddi bir yeniden yapılanma gerçekleştirilirken diğer yandan da kentin uzun dönemli ulaşım ana planı, nazım imar planı ile uyum içinde hazırlanmaktadır. 
- Köklü bir çözüm için, farklı kurumlar ile işbirliği yaparak adım atmayı planlıyor musunuz?
Yapılan çalışmalar belirli aşamalarda konu ile ilgili birimlere, paydaşlara, kentteki sivil toplum örgütlerine, muhtarlara aktarılmakta ve görüşleri alınmaktadır. Ayrıca zaten ilgili yasa gereği büyükşehir sınırları içindeki her ulaşım kararı, ilgili resmi kurumlarının ve ulaşımla ilgili STK temsilcilerinin yer aldığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşülerek uygulanmaktadır.
- Toplu taşımayla ilgili basında ve diğer mecralarda yapılan eleştirileri yerinde buluyor musunuz?
Basında yer alan ve çeşitli kanallarla belediyeye iletilen her şikayet ve istek değerlendirmeye alınmaktadır. Bu tür şikayetlerden toplu taşımayla ilgili olanların değerlendirilmesi için ayrı bir birim oluşturulmuş olup her şikayet ve dilek ayrıntılı olarak incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki belediyenin, toplam 864 otobüs ve minibüslük bir filo içinde sadece 40 araçlık bir payı vardır. Geriye kalan araçlar ise özel girişimciler tarafından işletilmekte ve belediye sadece yönlendirme ve denetim yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bireysel işleticilerin şirket, kooperatif veya meslek odası çerçevesinde birleşip kurumlaşmalarını öngörmekle birlikte, işleticilerin hala bu adımı tamamlamaları sebebiyle işletmede çeşitli sorunlar yaşanmakta, bireysel bakış açısı ile çağdaş bir toplu ulaşım hizmeti sağlanması tam anlamıyla mümkün olamamaktadır.
Diğer yandan bir büyükşehirde her mahalleden her mahalleye kapıdan kapıya taşımacılık yapılması mümkün olmadığı için yeni sistemde aktarmalı yolculukların tek bir bedel ile yapılması sağlanmıştır. Bir yandan kentlilerin yeni sistemi öğrenip alışmaları ve diğer yandan da sistemdeki aksaklıkların giderilmesi sonucunda Antalya için bu çağdaş toplu taşıma sistemi kısa sürede yerleşmiş olacaktır.
- Halkımıza nasıl bir tavsiyede bulunursunuz, halkımızdan neler beklersiniz?
Antalya’da toplu taşıma sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanmakta ve çağdaş standartlarda bir sistemin uygulanmasına geçilmiş bulunmaktadır. Yaşanan sıkıntılar büyük ölçüde, sayıları 800’ü aşan bireysel işleticinin ve bu sayının yaklaşık iki katı kadar sürücünün tek bir kurum gibi hizmet verememesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu aşamada vatandaşlarımızdan beklediğimiz, yeni güzergahlar, bilet sistemi, işletme, sürücü davranışları, tarifeler gibi tüm konularda yaşadıkları sıkıntıları bizlere hemen iletmeleridir. Bizlere ulaştırılan istek ve şikayetleri yerine getirilinceye kadar bunları takip ederek bizleri yönlendirmeleri ve eksiklikler tamamlanıncaya kadar sabırla bizlere hatırlatmalarını beklemekteyiz. Çağdaş bir büyük kentte verilmesi gereken toplu taşıma hizmetlerini Antalya’ya getirmek konusundaki kararlılığımızı ve çalışmalarımızı yönlendirerek halkımızın bizlere yardımcı olmalarını umut ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde işbirliği ve ortak çabalarla Antalya’da geleceğin ulaşım sisteminin adımları atılmaktadır. Ancak büyük kent olmanın getirdiği koşullar sebebiyle artık kentin her mahallesinden her mahallesine doğrudan otobüs hattı konulmasının mümkün olmadığı gerçeği kabul edilerek, yolculukların daha sık seferli, kestirme hizmetlerle ve ücretsiz aktarmalarla daha kısa sürede yapılabilmesi konusu tüm tarafların ortak hedefi olmalıdır.

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 2 yorum mevcut

  • fortuna Zafer 3 yıl önce yorumlandı

   istanbulda yaşayan bir antalyalı olarak, yılda 1-2 defa memleketime gidiyorum. antalyadaki karmaşık trafik istanbulda bile yok. açıkcası şimdiye kadar gördüğüm en kötü trafik antalyada. bunun 1. sebebi sinyalizasyon sistemidir. trafik ışıklarının süresi anormal derecede uzun. 2. sebep ise başkanın da belirttiği gibi şehir içine taşınmış olan otoyol ve kavşaklardır. son bir yıldır ne durumda bilemiyorum ama yeni otogar - çallı - havaalanı arasına kurulacak raylı sistemle yük hafifletilebilir. çok sevdiğimiz nostaljik tramvay ise antalyanın trafiğini berbat eden en önemli unsurdur. eğer zemin vb. uygunsa tramvay konyaaltı varyanttan limana doğru bir istikamette verimli olabilir. nostalji yapalım diye trafiği altüst etmenin anlamı yok. hangi parti, hangi zihniyet olursa olsun birilerinin antalyaya büyükşehir edasını yakalatması gerekmektedir.

  • aleyna 3 yıl önce yorumlandı

   umarız en kısa zamanda şehir içi toplu taşıma araçlarında ve özellikle güzergahta yaşanan sorunlar çözüme ulaşır sayın akaydın. sırf bu yüzden partiniz ve şahsınız oy kaybedebilirsiniz gibi görünüyor şu anda.

  banner5
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  KARİKATÜR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV