Home DEĞİŞEN DÜNYA VE DEĞİŞMEYENLER

DEĞİŞEN DÜNYA VE DEĞİŞMEYENLER

Son iki yüzyıl boyunca Dünya üzerindeki değişiklik hızı çok yüksek oranda arttı. Öncelikle Fransız ve Sanayi devrimleri ve bunların sonucu olarakda teknoloji ve bilimin ilerlemesi, neredeyse her yeni gün hayatımıza yenilikler kattı. Teknoloji ve bilim ilerledikçe felsefi akımlar şekil değiştirmeye ve uyarlanmaya başladı. Üretim kaynaklarımız başlı başına değişirken, haberleşmemize yarayan medyalarda artık klasik anlamda ki gazete ve televizyon yaklaşımından çok ötelere gitti.

Artık facebook, twitter gibi ortamlarda her birimiz bir haber kaynağı olabiliyor ve bazen ülkemizi değiştirecek hareketleri, bu medyalardan başlatabiliyoruz. Sermaye hareketleri de ona keza. Eskiden mahallemizde veya kasabamızda bir bakkal varken, şimdi dünyanın öbür ucundan istediğimiz malları getirtmemiz mümkün halde. Bu rekabeti doğuran ortam aynı zamanda bir o kadar acımasız ve değişken.

Bu süreçte değişen sadece insanlara özgü yapılar olmadı pek tabi. İnsanlar aç gözlülükleri ile doğayı da bir hayli değiştirdiler. Bir çok canlı soyu şu an tükenmenin eşiğinde ve yaklaşık elli yıl içinde bir çoğu yok olmuş olacak. Değişim evrenin en uzak parçalarında bile devam ediyor. Evrende yarın bugün kü büyüklüğünde olmayacak. Kullandıklarımız, yediğimiz, giydiğimiz, yaptıklarımız, adetlerimiz, geleneklerimiz değişiyor. Ve bu kadar hızla değişen bir dünyaya adapte olamayanlar bu değişimden en kötü etkilenenler oluyorlar. Bu bağlamda gelenekçi yapımızdan sıyrılmak ve rekabetçi dünyaya gözlerimizi açmanın vakti geldi. Doğu toplumlarının belki de nispeten ve bazı unsurlarda “geri kalmışlık”larının sebebi burada yatmaktadır.

Özellikle fikri anlamda değişime çok kapalı bir toplum yapımız var. Kısaca düşünsel anlamda tabularla doluyuz. Niçin ve neden sorularını çoğu zaman kendimize bile soramıyoruz düşünsel karşı çıkışlarımızda. Oysa yeni dünyaya açılan kapı önyargılarımızdan kurtulmakta yatmakta. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Neden kadınların ikinci sınıf varlık gibi değerlendirildiğini sorgulayamıyoruz. Eşcinseller sanki ayrı birer mahlukat gibi gizlenmek ve saklanmak zorunda bırakılıyorlar. Başörtüsü takanlara öcü gibi bakan bir düşünce var bu ülkede, tam karşısında da kendileri gibi kapanmayanları ahlaksız damgası vurmaya hazır bir zihniyet. Farklı dine mensup olanlara yada herhangi bir dine inanmayanları linç etmeye hazır bir düşünce yumağıda var aynı zamanda. Bırakın bu ve benzeri noktalarda ki sorunların çözümünü, bu konuları tartışabilmek için bile büyük önyargıları kırmanız gerekiyor. Daha bunlara eklenebilecek bir çok unsur var. Örneğin ırksal temalar gibi.

Bütün dünya sürekli bir değişimin içinde ortaçağdan kalma karanlık adetlerini ve fikirlerini artık tarihin sayfaları arasına gömmeye çalışırken, yerinde sayan toplumlar birer birer tarih sahnesinden silinmeye mecbur kalacak. Çünkü bu toplumlar yeni dünyaya adapte olamayacaklar ve rekabet edemeyecek konumda olacaklar. Burada bahsettiğim dünyanın tek düzeleşmesi ile karıştırılabilir. Fakat söylemek istediğim kültürümüzü kaybetmemiz değil, değişen kültürlere saygılı olmayı öğrenmemizle ilgilidir. Yoksa pek tabi dünyanın bir çok farklı noktasında bir çok farklı kültür özünü korumaya ve küçük adaptasyonlarla yol almaya devam edecektir.

Biz bireylerin değişen dünyada, değişime açık olması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Dinsel, cinsel, ırksal, teknolojik, kültürel tabularımızdan kurtulmamız daha yaşanabilir, bir ülke oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Sözlerimi Evrim Teorisi’nin babası Charles Darwin’in ” Türlerin Kökeni ” adlı kitabında ki kapak cümlesi ile bitirmek istiyorum. ” Söz konusu hayatta kalmak ve neslini devam ettirmek olduğunda, en güçlüler değil, değişime en açık olanlar avantajlıdır.”