Home “ENGEL”E SAYGI

“ENGEL”E SAYGI

Engelliler çoğunun yoksulluk koşullarında yaşadıklarının altını çiziyorum. Engellilerin tüm insan haklarından tam ve eşit ölçüde yararlanabilmesi için engelliler  ile aile bireylerinin gerekli koruma ve desteğinin yasalarla temini gerekmekte..Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması şart. Engellilere fırsat eşitliği tanınması gerekiyor.

Kamusal hizmet ve tesisler  engellilere ve diğer bireylerde olduğu gibi eşit, hakca ve açık olmalı ve onların ihtiyaclarına yanıt verebilmelidir. Bu bağlamda engellilerin diğer vatadaşlar gibi eşit doğurganlıkardan mahrum bırakılmamalıdır.

Engelliler engelleri nedeniyle genel eğitim ve ve sağlık sisteminden dışlanmamalı kaliteli ve parasız eğitimden diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir. Engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve YAŞAMIN HER ALANINDA TAM KATILIMLARI SAĞLANMALI..

GÜNEYDOĞU da ülke bütünlüğünün sağlanması adına şehit olan uzuvlarını yitiren yüzlerce vatan evladına  GAZİLERE verilen hakların sunulmasında toplum olarak nazik, saygın, hoşgörülü DAVRANALIM ve hürmetkarlıkta  kusur etmeyelim.. BÖLÜCÜLERE BEDBAHTLARA FIRSAT TANIMAYALIM..