Home Sapan “Yandaşa rant için Antalya’nın sınırı ile oynadılar”

Sapan “Yandaşa rant için Antalya’nın sınırı ile oynadılar”

Yıldıray Sapan, sessiz bir operasyonla Konya il sınırlarının genişletilip, Antalya’nın 13 kilometrelik toprağının bu şehre verilmesinin çok vahim bir durum olduğunu söyledi. İbradı’da faaliyet göstermek isteyen 4 taş ocağı işletmesinin, bölgenin milli parkla bağlantısı nedeni ile Antalya İl Özel İdaresi’nden izin alamayınca, ilin sınırları ile oynandığını ifade eden Sapan, “İbradı ilçe sınırları içinde bulunan, dolayısı ile Antalya’nın toprağı olan Gembos – Dereağzı bölgesinde 13 kilometre derinliğindeki alan hızlı bir operasyonla Konya’ya dahil edilmiştir. Sınır değişikliğinin ardından Antalya’dan faaliyet izni alamayan taş ocakları da Konya’dan ruhsat alıp çalışmaya başlamışlardır” diye konuştu.

Başarısız bakan, konu yandaş olunca becerikli

 

Antalya’nın toprağının Konya’ya nakli operasyonunun arkasında, bu ilin milletvekili olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bulunduğuna dikkat çeken Yıldıray Sapan şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en başarısız dışişleri bakanı olan bu zat, ‘sıfır sorun’ diye yola çıkıp bugün kavgalı olmadığımız komşu ülke bırakmadı. Ama bu zat bakanlık görevinde sıfır çekse de yandaşa rant sağlama konusunda partili arkadaşları gibi oldukça becerikli. Antalya’dan 6 Aralık 2011 tarihinde izin alamayan AKP yandaşı taş ocakçıları, Ahmet Davutoğlu’nun devreye sokup üçlü kararname ile göz koydukları bölgeyi Konya’ya dahil ettiriyorlar. 20 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan üçlü kararnameye İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül imza koyuyor. Bu olay, konu yandaşa rant sağlamak olunca AKP’lilerin ne kadar hızlı ve becerikli olduğunu da gösteriyor.”

Bu karar kabul edilemez

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, yasa ve yönetmeliklere aykırı bu karara karşı İbradı Belediyesi ile İbradı CHP İl Genel Meclis Üyesi Ali Erkan’ın dava açtığını ifade etti. İl Genel Meclis Üyesi Ali Erkan’ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Sapan, “Partili meclis üyemizin bu duyarlılığını destekliyoruz. Benzer duyarlılığı Antalya’nın tüm siyasetçilerinden ve yöneticilerinden bekliyoruz. Yandaşa rant yaratmak için Antalya’nın topraklarının başka bir il sınırlarına dahil edilmesi kabul edilemez. Söz konusu üçlü kararnamenin iptali için öncelikli olarak AKP’nin Antalya milletvekillerine de önemli görev düşüyor. Bu konuda tavır alıp saflarını ortaya koymak durumundalar. İktidar partisi milletvekilleri, olayı görmezden, duymazdan gelemezler. Seçildikleri ilin haklarını korumak zorundalar. Onların alacağı tavrı izleyeceğiz. Konunun her ortamda takipçisi olacağız. Antalya’nın hakkını koruyacağız” dedi.

Yıldıray Sapan’ın mecilse verdiği soru önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Yıldıray SAPAN

Antalya Milletvekili

Resmi Gazete’de yayınlanan 20 Aralık 2011 tarih, 28148 sayılı İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı üçlü kararnamesi ile Antalya İli İbradı İlçesi sınırları içindeki Gembos – Dereağzı Mevkii’ndeki 13 kilometrelik alan Konya iline bağlanmıştır.

SORU 1 : Bu sınır değişikliğine neden gerek duyulmuştur? Hangi gerekçelerle Antalya’nın sınırları daraltılmıştır?

SORU 2 : Sınır değişikliği sırasında konuyu düzenleyen 5442 Sayılı İl İdare Kanunu’nun ilgili maddelerine uyulmuş mudur? Özellikle Kanunun 2. Maddesi’nin “d” Bendine riayet edilmiş midir? Antalya’daki ilgili kuruluşların görüşleri alınmış mıdır?

SORU 3 : Sınır ile ilgili değişikliğin İbradı’nın Gembos – Dereağzı bölgesinde 4 taş ocağı işletmesi açılmak istenmesi ile ilgisi var mıdır? Antalya’dan izin alamayan taş ocağı işletmelerinin bunun üzerine bölgenin Konya’ya bağlanması için girişimlerde bulunduğu, özellikle bu ilin milletvekili olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun devreye girdiği doğru mudur?

SORU 4 : Bölgenin Konya’ya bağlanmasının ardından taş ocaklarının hemen ruhsat aldıkları doğru mudur?

SORU 5 : Açılan taş ocaklarının İbradı’daki Altınbeşik Milli Parkı’na ve doğaya vereceği zararlar hesaplanmış mıdır? Bölgede geliştirilmeye çalışılan kültür ve doğa turizmine darbe vurulacağı göz önüne alınmış mıdır?