Home Yıldıray Sapan Meclise Uyuşturucu Getirdi

Yıldıray Sapan Meclise Uyuşturucu Getirdi

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan maddeye ulaşımın ne kadar kolay olduğuna dikkati çekmek amacıyla, ”tebdili kıyafetle”, Antalya’dan aldığı kokain ve eroini, Meclis polisine teslim etti. Sapan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya merkezdeki Zeytinköy semtinin, uyuşturucu baronlarının hüküm sürdüğü teneke mahalleleri andırdığını söyledi.

Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan bir basın açıklaması yaparak yaşadıklarını anlattı. Bildiri aynen şöyle;

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri süren, kamuoyunda Kentsel Dönüşüm olarak bilinen tasarı hakkında genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi adına ben de konuşma yapacağım.

Konuşmamda temel nokta, “Kentsel Dönüşüm”ün, AKP tarafından ruhuna uygun olarak yapılması, Rantsal Dönüşüme dönüştürülmemesidir. Bugün ülke çapındaki bazı örneklere bakıldığında ne yazık ki böyle bir tehlike söz konusudur. İstanbul ve Ankara’daki uygulamalar bunu göstermektedir. Bu iki ilde rantı yüksek olan bazı semtlerdeki dar gelirli yurttaşlar, “Kentsel Dönüşüm” adı altında yerlerinden çıkarılmış, varlıkları iktidarın yandaşlarına peşkeş çekilmiştir. Peşkeşten yararlananlar arasında mevcut Bakanların da adı geçmektedir.

Değerli Basın Mensupları, 

AKP, Kentsel Dönüşümü yandaşlarına rant sağlamak yerine ülke ve yurttaş yararına uygulayacaksa destek olmaya hazırız. Kentsel Dönüşümün acilen uygulanması gereken birçok yerleşim alanı bulunmaktadır.  Dar gelirli halkın da çağdaş yaşam koşullarından yararlanması, toplumsal patlamaların önlenmesi, başta uyuşturucu olmak üzere hepimizin bugününü ve yarınını tehdit eden tehlikelerin önüne geçilebilmesi için yapılması gereken gerçekten öncelikli olan yerlerde kentsel dönüşüm yapılmasıdır.

Türkiye’de sanıldığı gibi en önemli sorunlar sadece terörle mücadele, işsizlik vs. değildir. Bence en önemli sorunların başına, son zamanlarda iyice artan uyuşturucu kullanımı ve özellikle büyük kentlerimizin bazı bölgelerinin uyuşturucu merkezi haline gelmesi de dâhil edilmelidir.

Bu yerlerin başında da seçim bölgem Antalya’nın merkezindeki Zeytinköy olarak bilinen semt gelmektedir. 

Zeytinköy semti, mülkiyet ve imar sorunları nedeni ile çarpık bir yapılaşma içindedir. İmarsız olan bu semt, Güney Amerika ülkelerinde uyuşturucu baronlarının hüküm sürdüğü teneke mahalleleri andırmaktadır. Zeytinköy’deki uyuşturucu ticareti yıllar içinde katlanarak artmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Bu bölgeye polis dahi girememektedir. Bu ne acıdır!! Türkiye’de devletin giremediği bir uyuşturucu merkezi düşünülemez.

Bugüne kadar alınan polisiye önlemler maalesef Zeytinköy’deki uyuşturucu batağını kurutamamıştır. Aksine bölgede uyuşturucu ticareti hız kesmemiş, turizmi de tehdit edecek düzeye ulaşmaya başlamıştır. Zeytinköy’deki uyuşturucu bataklığı giderek genişlemektedir. Duyumlarıma göre burada uyuşturucu üzerinden dönen para günlük 5 milyon TL’dir. Başta eroin ve kokain olmak üzere tehlikeli uyuşturucu türlerine ulaşım son derece kolaydır. Uyuşturucu işine giren aile sayısı gün geçtikçe çoğalmakta, buna paralel olarak bağımlı sayısı da artmaktadır. Uyuşturucu ticaretine bulaşan ailelerin her yaştan çocuğu da her geçen gün potansiyel bağımlı durumuna gelmektedir. Düşünün, Antalya’da bile uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar düşmüştür. Minik eller, önce eroin paketliyorlar, sonra da bağımlı hale geliyorlar. Mahalle sakinleriyle yaptığım görüşmede, bu yaştaki birçok çocuğun uyuşturucu tedavisi gördüğü bilgisini aldım.

Değerli Basın Mensupları,

Durum gerçekten vahim ve içler acısıdır. Seçim bölgem Antalya’da sık sık çocukları uyuşturucu bağımlısı olmuş anne ve babaların acı feryatlarını dinliyorum. İnsanlarımız çaresizlik içinde bizden yardım bekliyorlar. Çocuklarını bu illetten koruyamadıklarını, çünkü uyuşturucuya ulaşımın çok kolay olduğunu, uyuşturucu satıcılarının pervasızca Zeytinköy’de kol gezdiğini söylüyorlar.

Durum, çocukları uyuşturucu bağımlısı olan anne ve babaların söylediği gibi midir diyerek Zeytinköy’de araştırma yaptım. Tebdili kıyafetle geldiğim Zeytinköy’de biraz dolaşınca uyuşturucu satıcıları tarafından potansiyel müşteri olarak fark edildim. Kısa süre içinde uyuşturucu satma teklifleri ile karşılaştım. Bana, “Peynir mi istersin taş mı” diye soran çok sayıda satıcı oldu. Peynirin eroin, taşın ise kokain anlamına geldiğini kısa sürede öğrendim. Bir süre dolaştığım Zeytinköy’de uyuşturucu satıcılarının pervasızlığı beni şaşırttı. Yakalanma korkusu olmadan satış yapmaları ise endişelerimi artırdı. Uyuşturucu satıcıları, ilk kez gördükleri benim gibi bir kişiye eroin ve kokain satmaya kalkışmaktan öte, hangi evlerde eroin, kokain bulunduğunu söyleyecek kadar pervasızdılar.

Antalya gibi Türk turizminin göz bebeği bir kentin ortasındaki uyuşturucu batağının giderek genişlemesinden ürkmemek, toplumun sağlığı ve güvenliği açısından, özellikle de çocuklarımız için endişelenmemek mümkün mü?

Kimse anlattığım tehlikeyi küçümsemeye, yok saymaya kalkmasın. Kimse, “Hani bunun ispatı” demesin. Aslında sadece Antalya değil, tüm ülke Zeytinköy’deki uyuşturucu batağını biliyor. Bildiği halde kabullenmek istemeyen, yok saymaya kalkışan olursa işte amatörce çektiğim görüntüler ve bana satılan uyuşturucular.

         Değerli Basın Mensupları, 

AKP, Kentsel Dönüşüm konusunda gerçekten samimi ise işe Zeytinköy’den başlasın. Samimi olduğunu Hazine ve Vakıf arazileri ile özel mülkiyet sarmalında imarsız kalan Zeytinköy’de göstersin. Rantsal Dönüşüm değil de Kentsel Dönüşüm isteniyorsa işte size polisin bile giremediği Zeytinköy.

Zeytinköy’deki uyuşturucu bataklığı, giderek büyüyen uyuşturucu ticareti, ancak “gerçek” kentsel dönüşüm ile önlenebilir. Türkiye’deki bütün uyuşturucu merkezleri dönüştürülerek kurtulabilir. Ama yasa, kentsel dönüşüm için değil de yandaşlara rantsal dönüşüm için çıkarılıyorsa Zeytinköy gibi bölgelere sıranın gelmeyeceği de ortadadır.

       Bu konunun her zaman takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz… 

Saygılarımla.
İşte Yıldıray Sapan’ın hafiyeler gibi yaptığı çalışmanın görüntüleri. Yıldıray Sapan Türkiye’nin gündemini şok edecek görüntüleri. İsteyen herkesin ellerini kollarını sallayarak “Uyuşturucuya” ulaşabildiğini kanıtladı. İşte o video …