Home Avrupa Yayım Kongresi-1

Avrupa Yayım Kongresi-1

blank

Yayım mı? Yayın mı?

Yayım bilimdalı (extension science) esasen sanayi devrimi sürecinde doğmuştur. Başlangıçta kırsal alandan ziyade kentsel alanlarda yaşayanlara sanayi toplumunun gerekliliklerini benimsetmek ve bu sürece insanların uyum sağlamaları için ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Günümüzdeyse bu bilimdalı daha çok kırsal alanlarda yaşayanların sosyo-ekonomik bakımdan gelişmesini eğitsel etkinlikler yoluyla sağlamak üzere öne çıkmıştır. Öyleki kırsal yayım; kırsal alanların kalkındırılması için vazgeçilmez temel politika araçlarından biridir ve doğru ve etkin kullanıldığında ise; değişime zemin hazırlayan hatta değişimi sağlayan özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek prestijli bir alan olarak yer almaktadır. Türkiye’de bu alana yönelik ilk çalışmalar bu alandaki başarılı diğer ülkelerden çok geride değildir. Ancak Türkiye’nin beklenen gelişmenin yazık ki gerisinde kaldığı söylenebilir. Burada yayım bilim dalının konumlandırıldığı alandaki hareket alanı ve bu alana atfedilen önemin düşüklüğü önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu saptama bizim olduğu kadar, Türkiye’yi iyi tanıyan yabancı uzmanlarında saptama ve görüşlerini ifade etmektedir. Özellikle karar mekanizmasında yer alan ancak hala kendi disiplini dışında okumayan, gelişmeleri takip etmeyenlerin varlığı, bir bakıma bu alanda daha hızlı yol alınmasını engellemektedir. Bu birazda okuryazar cahilliğiyle açıklanabilir. Öyleki yakın alanlarda çalışanların önemli bir bölümü dahi, hala yayın ile yayımı karıştırırlar ve yayımı çokta gerekli olmayan bir alan olarak görürler.

Gelişmiş ülkelerin yaptığı ve yapmakta olduğu gibi Türkiye de sahip olduğu yüksek tarım ve insan potansiyelini, teknoloji üretmek yanında; yayım bilim dalının ortaya koyduğu veriler ve ilkeler ışığında harekete geçirebilir. Ancak bunu sağlayabilmek için bu görüşe olan inancın sağlanması gereklidir.

Bu nedenlerle yayım kırsal alana ve kırsal nüfusun geliştirilmesine yönelik anlamlı bir dokunuştur. Böylesine önemli bir alanın akademik ve sivil toplum ve uygulamalarının da derin olması beklenir.

Dünya Yayım Bilim İnsanları Antalya’da

İlki 1973 yılında akademisyenlerin öncülüğünde Helsinki’de düzenlenen Avrupa Yayım Eğitimi Kongresi (European Seminar on Extension Education), iki yıl önce tekrar Finlandiya’da gerçekleştirilmişti. Katıldığımız bu kongrede 2013 yılındaki etkinliğin Türkiye’de yapılması yönünde öncülük etmiş ve Türkiye’de yapılması kararının alınmasını sağlamıştık. Özellikle kongrenin 40. Yılında Türkiye’de yapılacak olması bizim için ayrı bir değer taşıyordu. Nitekim 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında bu önemli toplantıyı Antalya’da gerçekleştirmiş olduk.

Her ne kadar toplantı başlığı Avrupa Yayım Eğitimi Semineri olarak geçiyorsa da her iki yılda bu etkinliğe en az Avrupalı akademisyenler kadar diğer kıtalardan ve ülkelerden bilim insanları katılmaktadır.

Bu yıl düzenlediğimiz etkinlikte de böyle oldu ve Avrupa ülkeleri yanında Uganda, Arjantin, Ukrayna, İran, Mısır, Benin ve Amerika gibi birçok farklı ülkeden katılımcılar bir araya geldiler. Kongrenin ana teması Dünyada Yayım Eğitimi ve bununla ilgili olarak Kırsal Kalkınma, Tarımsal yayım, bilişim teknolojileri ve innovasyonlar, kırsal kadın, kırsal turizm gibi konuları kapsadı (“Extension education worldwide: trends, challenges and cases ). Kongre web sayfasını www.esee1973.org 72 ülkeden, yaklaşık 3 binden fazla meslek insanı ziyaret etti. Kongreye 20’den fazla ülkeden yayım bilim dalında çalışan veya uygulanmada yer alan 80 den fazla yayımcı katıldı.

Kongreye katılan akademisyenler, dünya genelinde tarımsal yayım ile ilgili yaşanan eğilimler, sorunlar ve olaylar hakkında kendi görüşlerini ve tecrübelerini paylaşma fırsatı buldular. 54 sunulu ve 14 poster bildirinin yer aldığı

kongrede, üç tane de genel ortak oturum gerçekleştirildi. Akademisyenlerin kongrede sunduğu çalışmalar bir arada toplanarak kitap haline getirildi.

ZENGİN İÇERİKLİ BİR PROGRAM

21. Avrupa Tarımsal Yayım Eğitim Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi olarak bizim yönetimimiz ve koordinasyonumuzda gerçekleşti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BAKA Ajansı, Antalya Ticaret Borsası, Growfide A.Ş., Manavgat Ziraat Odası destekleriyle Antalya’da gerçekleştirildi. Kongre açış konuşmamızda son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı faaliyetler ile birlikte tarımsal yayımın ve tarım danışmanlığının gündemin ön sıralarına yükseldiğini, bu nedenle Avrupa (Dünya) Yayım Kongresinin Türkiye’nin mevcut bilgi ve birikimlerine değer katmak açısından son derece büyük önem taşıdığını vurguladık. Katılımcıların çok önemli bölümünün akdemiysen olmakla birlikte uygulayıcıların da olduğunu kaydederek, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve özellikle GAP bölgesindeki Kalkınma Bakanlığı görevlilerinin de bu sürecin içerisinde yer almalarının ne kadar önemli olduğunu belirttik. Davetli konuşmacımız Illinois Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Yayım bilim dalından Prof.Dr. Burton SWANSON’du ve tüm Dünya ülkelerindeki tarımsal yayımın genel durumunu değerlendirdi.

blankblank

Grow Fide A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan ÜNAL ise, Tarım sektöründe eğitimin büyük önemi olduğunu belirterek artan nüfus sebebiyle tarım alanlarında ürün verim miktarının modern seralarla, tekniklerle artırılması gerektiğini ve bu yönde tarımsal gelişimi sağlamak için özel sektör üniversite işbirliğinin sürekli devam etmesi gerektiğini, bu amaçla çalışılmasının önemli yararlar sağlayacağını belirtti.

Daha sonra Batı Akdenizde Tarım Sektörü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) nın çalışmaları ve destekleri hakkında Genel Sekreter Tuncay ENGİN adına, Alaattin ÖZYÜREK tarafından bilgilendirici bir sunum yapıldı.

Program kapsamında; ayrıca yabancı ve Türkiye’den katılan meslektaşlarımıza teknik ve kültürel geziler düzenledik. Bu kapsamda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü(BATEM), GROW FİDE A.Ş ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ziyaret edildi.

blank

Yine Manavgat ve Side ziyaretleri sırasında Manavgat Ziraat Odası Başkanlığının ve Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü’nün faaliyetleri katılımcılarca paylaşıldı. Teknik geziler kapsamında üniversite ve araştırma ile yayım; özel sektör, ziraat odaları, tarım ilçe müdürlükleri incelenmiş ve teknolojik uygulamalar ve yayım arasındaki ilişkiler somut olarak gösterilmiş oldu. Manavgat ve Side ziyaretleri kapsamında özellikle BAKA tarafından 2011 Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği kazanan Manavgatlı Üreticilerden Zeytinyağı Üretim Hamlesi Projesi sahibi Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim METİN ve Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Manavgat tarımı ve gelişme potansiyelini tartışıldı. BAKA’nın desteğiyle kurulan işletmede üretimde verimliliğin artışındaki yükseklik akademisyenlerin oldukça ilgisini çekti. Karşılıklı işbirliği imkânlarının değerlendirildiği görüşmenin ardından kültürel faaliyet kapsamında; Manavgat Şelalesi, Side’de Apollon Tapınağı ve sonrasında 13. Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına aktılınarak Viyana Klasik Orkestrası konseri izlendi.

blank

Kongrenin ikinci gününde ise yayım sistemleri, kırsal kadın, yayımda eğilimler konuları tartışıldı. Öğleden sonra ise Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Müzesi ziyaret edilerek Merkez Müdürü Kayhan DÖRTLÜK ve görevliler tarafından Osmanlı limonatası ikramı eşliğinde, katılımcılar bilgilendirildiler. Daha sonra yine Koç Vakfı tarafından günümüze kazandırılan Selçuklu Camisi ziyaret edildi ve katılımcıların ilgiyle gezdiği ve dinlediği görüldü. Bunu takiben Kaleiçi’ni gezen akademisyenler tarihi mekânlarla ile ilgili hayranlıklarını ifade ettiler ve gün yat limanı ve yat gezisi yapılarak tamamlandı.

blank

Üçüncü günde ise kırsal kalkınma ve yayım, yayım eğitimi ve danışmanlık sistemleri, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konuları üç paralel oturumda tartışıldı. Öğleden sonraki ortak oturumda ise; Dr.Eelke WIELINGA’nın moderatörlüğünde yapılan çalıştayda yayım bilimi ve yayım sivil insiyatif kuruluşlarının rolleri tartışıldı. Tarafımızdan önerilen Avrupa Yayım Eğitimi İnisiyatifinin oluşturulması (European Society of Extension Education) üzerinde duruldu ve katılımcılar tarafından olumlu görüşler ifade edildi. Öğleden sonra ise Akdeniz Üniversitesi Kampüsü ve Ziraat Fakultesine gezi düzenlendi. Türkiye de yayım eğitimi ve Ziraat Fakültesi eğitimi üzerine katılımcılara bilgi sunduk.

blank

Dördüncü günde ise Yayımın güncel konuları ve eğilimler, yayımda bilişim teknolojileri kullanımı ve yayım eğitimi paralel oturumlarda tartışıldı. Kapanış ortak oturumunda (öğrencilik dönemimizde kurs aldığımız yayım bilim dalındaki ikinci Hocam) Prof.Dr.Volker HOFFMANN oturumu yönetti. Oturumda Prof.Dr. Burton SWANSON, Prof.Dr. Alex KOUTSOURIS, Prof.Dr.Artur CRISTOVAO ve biz yer aldık. Devamında 22.ESEE Kongresini düzenlemek üzere Hollanda’dan meslektaşımız Prof.Dr.Martin MULDER söz alarak katılımcıları 2015 yılında Wageningen Üniversitesine davet etti. Katılımcılar semineri içerik ve etkinlikler bakımından mükemmel olarak nitelendirdiler. Toplantı tarafımızca yapılan genel değerlendirme sunuşuyla sona erdi.

blank

Bu çok önemli etkinliği ülkemiz ve üniversitemiz adına başarıyla gerçekleştirmiş olmanın onur ve mutluluğunu tüm yaşamımız boyunca unutmayacağımız açık, bu süreçte destek olan Bilim ve Düzenleme kurulundaki meslektaşlarıma ve dünyanın farklı noktalarından ülkemizin bulunduğu bölgedeki konjonktürel olaylardan etkilenmeyerek katılımda bulunan tüm bilim insanı dostlarıma ve mali ve manevi destek sağlayan değerli kurum ve kuruluş yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.

blank