Home YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

ŞİRKET SAHİPLERİ BUNDAN BÖYLE DAHA DİKKATLİ OLMALI

Yeni Türk Ticaret Kanununun şirketlerin yönetilmesi ile ilgili bölümleri 01.Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Halen şirketi olup ta konulara vakıf olan çok az kişi olduğunu sanıyorum. Tüze kişi mükellefler her zaman olduğu gibi Mali müşavirlerine güvenmekte ve araştırma yapmayı düşünmediklerini sanıyorum. Şirket muhasebesi resmi işlemler olarak muhasebe bürosunda yürütülmektedir. Şirket sahibi ise mali danışmanına sormadan araba alıyor,satıyor, tatil yapıyor, ve bunun gibi harcamaları istediği gibi yönetiyor.İşte bu kanun burada artık yeter diyebilecek tedbir ve cezalarla karşımız çıkmaktadır Binlerce kurulmuş aile şirketleri var. Eğer şirketiniz ticari   kazanç ve yarar sağlamıyorsa hemen tasfiye sürecine girerek münfesih olmasında büyük yarar var.

01.07.2012 tarihinden itibaren çok önemi hususları içeren bir dizi yaptırımlar mevcut, bunlara muhatap olmazsınız. Yeni yasaya göre şirketten para çekildiği zaman 300 günden aşağı olmamak üzere adli para ve hapis cezası olacaktır. Şirket yöneticisi 30 gün içerisinde adli para cezasını yatırmadığı taktirde hapis yatmak zorunda  kalacaktır. Ülkemizde bir milyondan fazla şirket olduğu bunların %90 normal aile şirketi olduğu varsayıldığında hapis yatmayan şirket yönetici parmakla gösterileceği az olacaktır. Artık şirket yönetmek her babayiğidin harcı olmayacaktır. Uzmanlık isteyecektir. Bakın cezaları sıralamak gerekirse Yeni yasa gereği şirket ortaklarının hiç biri şirkete borçlanamayacak. İnternet sitesi koymayanlar yada bu sitede finansal tabloları ,faaliyet raporlarını,varsa genel kurul toplantı tutanaklarını,sözleşmelerinin yayınlamayanlar  para cezası ödeyeceklerdir. Gerçeği yansıtmayan belge ve bilgiler yada bunları yasal süre ile saklamayanlar yine 200 günden az olmamak üzere adli cezalara muhatap olacaklardır.

Şirket Denetim elemanlarına evrak ve bilgi vermeyenler, saklayanlar üç aydan iki yıla kadar hapis cezası kesilecektir.

Muhasebe düzeneği  Türkiye Muhasebe Standartlarına uyumlu ve yorumlu olmayanlar 100 günden 300 güne kadar adli para cezası ödeyeceklerdir. Değerli okurlar şu anda mevcut olan şirketinizin ana sözleşmesinin tadilatını yeni çıkan 6102 sayılı yasaya uyumlu olmasını 14.08.2012 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundasınız.