Home Gundem Sapan Antalya Topraklarının Peşini Bırakmıyor!

Sapan Antalya Topraklarının Peşini Bırakmıyor!

283
0
blank

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 20 CHP Milletvekili imzalı komisyon talebinin gerekçesi şöyle;

GEREKÇE :

Antalya’nın kuzey sınırındaki ilçesi olan İbradı’da bulunan “Gembos – Dereağzı Mevkii” Selçuklu ve Osmanlı’dan bu yana Antalya sınırları içerisindedir. 1941, 1987 ve 2000 tarihlerinde yapılan çeşitli çalışmalar sonrasında da ilgili arazinin Antalya sınırları içinde olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. 2005 yılında Beyşehir Tapu Kadastro Mahkemesi’nde açılan bir dava sonucunda mahkeme, bu bölge Antalya’nın mülküdür, şeklinde tescillemiştir. En son, Antalya İl Özel İdare Kurulu’nun 22.05.2007 tarihli ve 153.02/1450 karar sayılı iki il arası sınıra ilişkin tespit tutanağında “Koyuneriği, Ortabademhanı, Eriklibucağı, Dereağzı ve Üçkuyulardan geçen hat, Pınarbaşı Belediyesi ve İbradı İlçesi arasında sınır olarak tespit edilip, tartışmaya son nokta konmuştur”.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesinin “d” bendinde “kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın başka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırların değiştirilmesinde ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alınır” denilmektedir. Antalya Valiliği’ne bağlı İl İdare Kurulu da ilgili arazinin Antalya sınırları içinde olduğunu 06.06.1996 tarihindeki kararında belirtmiştir. Yukarıda geçen tüm tespitlere rağmen ilgili mütalaaya uyulmadan tamamen siyasi bir kararla, Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN imzalı üçlü kararnameyle Resmi Gazete’de bir Sınır Tespit Kararı yayımlanarak Antalya’nın kuzey sınırını bu bölgede yaklaşık 13 km. daraltılmıştır.

Bunun nedeni araştırıldığında ise Antalya sınırında olmasına rağmen Antalya İl Özel İdaresinden işletme ruhsatı alamayan 4 taş ocağının bu bölgede faaliyet gösterdiğini, aynı taş ocakları için Konya İl Özel İdaresinden işletme ruhsatı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Antalya İl Özel İdaresi Maden ve Taş Ocaklarını İnceleme Komisyonu bu gayri hukuki durumu araştırmak için bölgeye bir heyet gönderdiğinde ise ilgili taş ocaklarının sahipleri tarafından yollara büyük taş ve kayalardan setler konularak heyetin bölgeye ulaşması engellenmiştir. İlgili üçlü kararnamenin, bu olaylardan sadece 20 gün sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ise düşündürücüdür.

Bu taş ocaklarının yanında Altınbeşik Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. Aynı bölgede 5 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen ve yine 1990’lı yıllarda Milli Park ilan edilen, Dünyanın bilinen ikinci büyük yeraltı gölünü içinde barındıran eşi benzeri bulunmayan bir endemik örtüye sahip olan “Altınbeşik Milli Parkı”, bu ruhsatsız taş ve mermer ocakları vasıtasıyla bitirilmek istenmektedir. Bir ya da birkaç şahıs veya şirketin maddi çıkar ve hırsları uğruna, önemli varlıklarımız yok edilmek istenmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Konya – Antalya il sınır çizgisinin değiştirilmesi sonucu oluşabilecek sıkıntıların nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.

Previous articleGÜRAL PREMİER TEKİROVA DÜNYA ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİĞİ
Next articleKemer CHP’lilerden Tutuklu Milletvekilleri İçin İmza Kampanyası