Home Tüm Yazarlar Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

287
0
blank

Depresyonda tedavide işbirliği yapan hastalarda tedavinin başarısı hemen hemen kural gibidir. Olgular tedaviye yüksek oranda yanıt verir.

İYILEŞTIKTEN SONRA ILAÇ KESILMELI MIDIR?
Depresyonu süreğenlik kazanmasında ve yinelemesinde en önemli nedenlerden birisi eksik tedavidir.
İlk kez tedaviye alınanlarda tedavi süresi yaklaşık 6 ay-1 yıldır.
Bu süre sonunda kalıntı belirtiler varsa süre uzatılır.
Yineleyen olgularda da tedavi süresi uzamaktadır.
ANTIDEPRESAN ILAÇLAR MUTLULUK ILACI MIDIRLAR? BAĞIMLILIK YAPARLAR MI?
Antidepresan ilaçlar depresyon olgularında duygudurumda yükselmeye neden olmakta, depresyonu tedavi etmekte, ancak normal duygudurumu değiştirmemektedir.
Öfori(aşırı neşe hali) yapmazlar.
Fiziksel bağımlılığa neden olmazlar.
ANTIDEPRESAN ILAÇLAR DIĞER ILAÇLARLA ETKILEŞIR MI?
Tamamının olmasa bile bazılarının ciddi etkileşmeleri olabilir.
Bu konuda en doğru yaklaşım tedavi eden hekimden bilgi almaktır.
YENIDEN HASTALANMAMAK IÇIN NE YAPILMALIDIR?
Bu konuda en uygun yol doktorunuzun önerilerine uymaktır.
Yineleyen depresyonlarda en önemli neden gerek ilacın dozu gerekse tedavi süresi açısından yetersiz tedavidir.
Doz ve tedavi süresine uymak depresyondan yüksek oranda korunmayı sağlar.
Çevresel nedenlerin belirgin olduğu durumlarda stres etkenlerini azaltacak veya kontrol edecek önlemler depresyonun yinelemesini azaltabilir.
Örneğin aile içi iletişim sorunlarının belirgin olduğu durumlarda aile veya bireysel psikoterapi yarar sağlayabilir.
İLAÇLARIN CIDDI YAN ETKILERI VAR MIDIR?
Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanım güvenliği kanıtlanmış ilaçlardır. Doktor denetiminde kullanılması halinde kalıcı ve ciddi yan etkilere neden olmazlar.
Ancak her ilaca karşı aşırı duyarlılıkların olabileceği, fiziksel sorunların ilaçların yan etkilerini arttırabilecekleri unutulmamalıdır.
Sık görülebilen yan etkiler; 
• Ağız kuruluğu
• Görme bulanıklığı
• Kabızlık
• Bulantı, kusma
• Terleme
• Uyuşukluk
• Uyku sorunları
• Kilo alma
• Baş ağrısı, baş dönmesi
• Mide barsak sistemi bozuklukları ve ishal
• Karın ağrısı
• Libido azlığı ve başka cinsel sorunlar
• Bunaltı sayılabilir.
Yan etkilerin bireysel olarak ve ilaç gruplarına göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.
ANTIDEPRESAN ILAÇLARLA BIRLIKTE ALKOL ALINABILIR MI?
Antidepresan ilaçlar alkolün etkilerine karşı duyarlılığı arttırırlar.
Alkol antidepresan ilaçların klinik etkinliğini de azaltır.
Nöbet olasılığı da artar. Bu nedenle antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınması önerilmez. Bu tür etkileşmeler bazı ilaç gruplarında daha önemlidir. Bunun için doktorunuzdan bilgi almalısınız.
DEPRESYON BIR KIŞILIK SORUNU VEYA ZAYIFLIĞI MIDIR?
Depresyon psikiyatrik bir bozukluktur.
Kişilik zayıflığı ile bağlantısı yoktur.
HEKIM ÖNERILERINE UYMAMANIN NEDENLERI NELERDIR?
İstenmeyen yan etkiler
Hasta hekim ilişkisinin niteliği, güvensizlik, yeterli bilgi alamama
Hastalığın şiddeti
Hastanın eğitim düzeyi: Eğitim düzeyi düşük olanlarda uyumsuzluk daha fazladır.
Antidepresan ilaç seçimi: Bir ilaca uyum göstermeyen olgu başka bir ilaca uyum gösterebilir.
Hastanın kişilik yapısı
DEPRESYON AĞIRLAŞARAK ŞIZOFRENI GIBI AĞIR HASTALIKLARA DÖNÜŞÜR MÜ?
Şizofreni ile depresyon arasında nedensellik bağlantısı yoktur.
Depresyon ağırlaştığında ağır depresyon olur.
Depresyon şizofreninin seyri sırasında sık olarak ortaya çıkar. Şizofreniye eşlik eden depresyonlar ile diğer depresyonlar arasında nedensellik bağı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
BIPOLAR BOZUKLUK ILE DEPRESYONUN NE GIBI BAĞLANTISI VARDIR?
Bipolar bozukluk depresyondan şimdi veya geçmişte en az bir manik atak (taşkınlık nöbeti) olması ile ayrılır. Bipolar bozuklukta manik atak yanında depresif dönemler de olabilir.
Depresyon olgularının % 10 kadarı hastalığın bir devresinde manik bir atak geçirmektedirler. Diğer bir deyimle bipolar bozukluğa dönüşürler.
Duygudurum bozukluğu atağı (mani veya depresyon) olan olgularda manik atak için kesin bir belirleyici olmamakla birlikte ailede bipolar bozukluk olması bu açıdan önem taşımaktadır.
  Unutmayın ki „YAŞAM YALNIZCA GERIYE DÖNÜK OLARAK ANLAŞILIR, ANCAK ILERIYE DOĞRU YAŞANIR. MUTLULUK ULAŞILACAK HEDEF DEĞIL YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ DEĞIL MIDIR ASLINDA“. 
Previous articleGÜVENLİK ŞİRKETLERİ Firmaları / ISP Özel Güvenlik Şirketleri
Next articleTrabzonlular Antalya’da coştu