Home Gundem Büyükşehir’den Yeşilbayır tahsisine sert cevap

Büyükşehir’den Yeşilbayır tahsisine sert cevap

272
0
blank

“Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2007 tarih ve 68818 sayılı yazısıyla ‘Kentsel Spor Alanı’ kullanılmak üzere 2 yıl süreyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ön tahsisini gerçekleştirdiği Yeşilbayır 1593 ada 1 parseldeki 237 bin 151 metrekarelik Hazine arazisinin, Maliye Bakanlığı tarafından Antalyaspor Kulübü’ne tahsis edildiğini basından öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu tahsisle, merkezi yönetimin, Antalya’nın projelerine engel olduğunun son örneğine tanık olmaktayız. Çünkü daha önce kamuoyuna yansıyan birçok örnekte olduğu gibi Yeşilbayır’daki bu arazinin tahsisi konusunda da siyaset adına Antalya’nın bir projesi daha engellenmiş, kentimize zaman kaybettirilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu araziye imar planı doğrultusunda proje hazırlanması yönünde gerekli çalışmaları yapmış ve hazırlanan projelere göre 21.10.2009 tarihinde yapı ruhsatı tanzim etmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, uygulama çalışmalarına başlanması için Antalya Defterdarlığı’na yazdığımız 30.10.2009 tarih ve 19767 sayılı yazımızda Belediyemize tahsisli olan arazinin 2 yıllık ön tahsisinin kesin tahsise dönüştürülmesi istenmiştir.

Antalya Defterdarlığı’nın 09.11.2009 tarih ve 9837 sayılı yazısında, ön tahsis süresi içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması amacıyla, buna ilişkin belgeler ile mahallinde düzenlenen tespit tutanağının gönderilerek talepte bulunulması halinde ön tahsisin, hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürüleceği belirtilmiştir.

12.11.2009 tarih ve 21371 sayılı yazımızda taşınmaza ilişkin proje yazımızın ekinde olduğu belirtilerek, 2 yıllık ön tahsis süresinin kesin tahsise dönüştürülmesi talebi yinelenmiştir.

Antalya Defterdarlığı’nın 20.11.2009 tarih ve 10574 sayılı yazısında, tahsise konu taşınmaza ilişkin uygulama projelerinin hazır olduğu, yapı ruhsatının tanzim edildiği, belirtildiği üzere bahse konu projenin uygulamaya geçilebilmesi konusunda yatırım programına alınarak ilgili taşınmazda projenin uygulanmasına ilişkin çalışmalara Belediyemizce başlandığı belirtilmiştir. Ancak buna rağmen aynı yazıda “İlgi yazılarınız ve eklerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu taşınmazın 237.151 metrekaresi için verilen ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülebilmesi için gerekli şartların oluşmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir.

Daha önce yaptığımız başvuruya verilen yanıtta, ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülmemesi nedeniyle, 20.11.2009 tarih ve 22255 sayılı yazımızda, ön tahsisin 2 yıl daha uzatılması talep edilmiştir. Ancak yazımıza, olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt verilmemiştir.

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, bahse konu alanın orman alanında 2B kapsamında kaldığını öne sürerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 11.09.2009 tarih ve 400 sayılı kararıyla yapılan 1/1000 ölçekli imar planının iptali yönünde Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne 2010/93 esas numarasıyla dava açmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi, 2010/1320 sayılı kararıyla davayı reddetmiştir. Defterdarlığın, bu ret kararının ardından başvurduğu Antalya Bölge İdare Mahkemesi de 2010/469 Y.D. itiraz no ve 18.05.2010 günlü kararıyla 2. İdare Mahkemesi kararını onaylamıştır.

Maliye Bakanlığı, bu yazışmalara ve yargı kararına rağmen söz konusu ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülmesi ve ön tahsisin uzatılması taleplerimizi, ihaleyi yapmamıza rağmen gerçekleştirmemiştir. Maliye Bakanlığı’nın, söz konusu taşınmazın durumu ve projeyle ilgili hiçbir şey değişmeden kesin tahsisi Antalyaspor Kulübü’ne 49 yıllığına yaptığı basına yansımıştır. Ne değişti de 2B konumundaki arazinin bu ön tahsisi, kesin tahsise dönüştü anlamak mümkün değildir.

Bu tahsisin Antalya Büyükşehir Belediyesi yerine Antalyaspor Kulübü’ne yapılmasının nedeni, 2009 yerel seçimlerinde halkın talebi üzerine gerçekleşen yönetim değişikliğiyle ilgiliyse bu, demokrasi adına büyük bir talihsizliktir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kesin tahsisi zamanında almış olsaydı, şu anda Antalyaspor Tesisi bitmiş, kentimiz modern bir tesise kavuşmuş olacaktı. 100. Yıl Spor Kompleksi’nde mahkemenin verdiği iptal kararı nedeniyle Antalya’ya tesis yapılması konusunda zaman kaybettirildiğini kendi yaptıkları planlama hatalarına rağmen iddia edenler, Yeşilbayır’daki bu arazinin ön tahsisini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsise dönüştürmesini engelleyerek neden oldukları 3 yıllık zaman kaybını nereye koyacaklardır merak etmekteyiz. Kesin tahsisin ardından kahraman edasıyla poz verenler, engelleme çabaları nedeniyle tarihin kara sayfalarında yerlerini bulacaklar ve tesisin bitirilmesi konusunda yaşanacak gecikme nedeniyle de sorumlu olacaklardır. Bu gerçeklerin de kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görmekteyiz” denildi.

Previous articleÜnlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz, Çözüm öğrencileri ile buluştu
Next articleAcar Yat Turizmindeki vizeyi sordu