Home Tüm Yazarlar Konuğum Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü

Konuğum Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü

582
0
blank

Vatandaşın Yaşadığı Sorunlara Cevap;

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, idare ve mükellef arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, vergi ödeme alışkanlığının kazandırılması, topluma ve gençlere verginin öneminin daha iyi anlatılması ve mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması amacıyla kutlanan vergi haftasının ardından, Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mahmut Sütçü ile etkinlikler ve mükellefler ile ilgili görüştük.

Geçmiş günlerde kutladığımız , Vergi Haftası etkinlikleri gerek katılım, gerek amaçların ön plana çıkarılması açısından isteklerimizi karşıladı. Diyen Sayın Sütçü; yönlendirdiğimiz sorularımıza içtenlikle cevap verdi.

Vergi haftası kutlamaları amacına ulaştı mı?

Vergi Haftası kutlanmasının amacı bildiğiniz üzere vergi bilincinin toplumun bütün kesimlerine anlatılmasıdır. Bu açıdan amaçlarımıza ulaştığımıza inanıyoruz. Çünkü hafta boyunca yaptığımız etkinlikleri bu ilk amaca yönelik olarak düzenledik. Hafta boyunca Başkanlığımız beş okul tarafından ziyaret edilirken, biz de Kurum olarak üç okulda vergi bilinci konulu konferanslar düzenledik. Bu sayede 269 öğrenciye vergi bilinci, vergi dairelerinin işleyişi gibi konularda bilgi verdik. Yine vergi haftası boyunca il ve içlerde faaliyet gösteren yerel televizyon ve radyolarda vergi haftası ile ilgili programlar yapıldı. Yine vergi haftasında geniş katılımlı bir vergi haftası konseri düzenledik. İlk ve ortaöğretim okulları öğrencileri arasında vergi konulu slogan ve kompozisyon yarışması ile bir satranç turnuvası organize ettik.

Yine kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerle kurumsal iletişim ve işbirliği için önemli adımlar attığımıza inanıyoruz. Bütün bu etkinliklerin amaca hizmet açısında çok önemli işlevleri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle vergi haftası etkinliklerimizin amacına ulaştığına inanıyoruz.

Yaptığınız kutlamalar sonucunda aldığınız tepkiler nasıldı?

Aldığımız tepkiler çok olumluydu. Vergi çalışanları olarak bizler, bizden hizmet alanların yüzlerindeki gülümsemeleri en büyük hediye olarak kabul etmekteyiz. Bizim için en önemli gösterge bu ve bu göstergenin her geçen gün daha iyiye gitmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu anlamda aldığımız tepkiler ise doğru yolda olduğumuz konusundaki en büyük destek noktamızdır.

Kutlamalara katılım nasıldı?

Kutlamalara katılım yoğun oldu. Katılımla ilgili genel bir görüş oluşması açısından şu birkaç örneği vermemiz yeterli olacaktır sanırım.  Özellikle öğrencilere yönelik olarak düzenlediğimiz yarışmalar ve satranç turnuvasına katılım beklenenin üstünde gerçekleşti. Örneğin Satranç Turnuvasına başvuru sayımız 340 kişi olmuştur. Bu sebeple turnuva kontenjanımızı artırarak turnuvayı 210 sporcuyla gerçekleştirdik. Salon ve teknik imkânlar dolayısıyla başvuruların tamamını kapsayan bir organizasyon yapamadığımız için bir yandan üzülürken, diğer yandan bu başvuru sayısı bizleri çok mutlu etmiştir. Diğer yandan artık gelenekselleşen Kan Bağışı kampanyamıza da ilgi yoğun olmuştur. 34 kişinin kan bağışında bulunduğu kampanyaya başvurular yüzün üzerinde bağışçı başvurmuş ama tetkikler sonucunda sadece 34 kişiden kan bağışı alınabilmiştir.

Vatandaşla yaşadığınız sorunlar neler?

İletişim ve iş ilişkisinin bulunduğu her yerde olduğu gibi Kurumuz da mükelleflerle bazı sorunlar yaşamaktadır. Genel anlayışımız “çözülmeyecek sorun olmadığı” yönünde olduğu için sorunları ivedilikle çözüme ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yine de bazen yetersiz kaldığımız durumlar olmuyor değil. Bunları birkaç temel başlık altında toplarsak, şöyle söyleyebiliriz. Çok sıklıkla olmasa da teknik kaynaklı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Kurumsal internet yapısından kaynaklanan sorunlar, mükellef odaklılık doğrultusunda daha hızlı, daha güvenilir ve daha kolay hizmet sunmak için yapılan değişiklikler nedeniyle ilk etapta oluşabilecek aksamalar bunlardan bazıları. Bir diğer sorun başlığımız ise iletişim temelli problemleridir. Vergi dönemlerinde meydana gelen yoğunluklar, mükelleflerimizin vergisel ödevlerini genel bir alışkanlıkla kanuni sürenin son günlerine denk getirmeleri gibi sebeplerle bu problemler ortaya çıkmaktadır. Yine de içimiz bu konuda oldukça rahat. İletişim temelli problemlerimiz gün geçtikçe azalmakta. Bu mükelleflerimizin duyarlılığının arttığının gösterdiği gibi Kurumumuzun mükellef odaklı çalışma kararlılığını göstermesi açısından da çok önemlidir. Son olarak Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik hayata ve vergi mevzuatına dair hızlı güncelleme zorunluluğu nedeniyle bu tip sorunlarla karşılaşabileceğimizi, bu sorunları ise el birliği ile çözebileceğimizi mükelleflerimize hatırlatmak istiyoruz. Vergi Dairesi Başkanlığımız mükemmel bir hizmet kültürünün oluşması için çalışmaktadır. Onlarla yapacağımız işbirliği en büyük gücümüz olacaktır.

Vergi borçlarını taksitlendiren ve birkaç ödemeden sonra yine aksatan mükelleflere önerileriniz nelerdir?

Bu konuda öncelikle mükelleflerimizi vergi taksitlendirmelerini zamanında ödemelerinin kendi menfaatlerine olduğunu konusunda uyarmak istiyorum. Özellikle ayrı bir kanunla konulan ve belli şartlar taşıyan ve ihlal şartları da yine bu kanunla belirtilen vergi taksitlendirmelerini mutlaka öngörüldüğü biçimde yapmalıdırlar. Örneğin 6111 sayılı Cumhuriyet Tarihimizin en kapsamlı yeniden yapılandırma yasası kapsamında yaptıkları taksitlendirmelerin ödenmesi konusunda oldukça dikkatli olmalılar. Çünkü bir takvim yılı içerisinde 2 dönemden fazla taksit ödemesini ihlal eden mükellefler bu kanun kapsamında kazandıkları bütün hakları kaybetmektedirler.

Bunun dışında ve genel olarak 6183 Sayılı kanun kapsamında yapılan taksitlendirmelerde mükelleflerin ödeme ihlalleri durumunda yeni taksitlendirme imkanları bulunmaktadır. Bunun için gecikmeden Vergi Daireleriyle görüşmeleri gerekmektedir.

Vergiler konusunda mükellef en çok nelere dikkat etmelidir?

Vergiler konusunda dikkat edilmesin gereken iki temel nokta vardır. Birincisi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin vergi takvimlerini iyi takip etmeleri ve gelirlerini beyan edecekleri beyannameleri zamanında Vergi Dairelerine vermeleridir.

İkincisi ise beyanla belirtilen ve bu şekilde kesinleşen vergi tutarları ile motorlu taşıtlar vergisi gibi her yıl kanuni hadlere göre belirlenen ve beyan verme zorunluluğu bulunmayan vergileri vade tarihlerinde ödemeleridir. Bu iki başlık yerine getirildiği zaman mükelleflerimizin vergiler ile ilgili problem yaşamaları neredeyse imkânsızdır.

Sizin vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

Söylenebilecek çok şey var aslında ama ben sadece 23. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Temsili Vergi Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Nazlı Irmak ŞENGÖZ’ün konuşmasından birkaç satırı yazmanın yeterli olacağına inanıyorum. Çünkü onun sözleri gerçekten çok önemli mesajlar içeriyordu. İşte o sözler;

“Vergi su gibidir, ırmak gibidir. Irmakları küçük dereler besler, vergiyi de insanlar. Vergi büyüdükçe bir ırmak gibi geçtiği her yere zenginlik, refah, altyapı, huzur, güvenlik sağlar. Her birimiz için küçücük meblağlar toplanıp birleştiğinde her şeye gücü yeten, hayatı güzelleştirecek kadar büyük bir güç meydana gelir. Bu güç önemlidir. Bu güç gelecektir. Bu güç gereklidir. İşte bu güç için el ele vermek gerekir. Çünkü hedef yarındır. Yarını kuracak olan ise bizleriz.”

Son olarak Vergi Haftası Kutlamalarına emeği geçen herkese teşekkür eder, halkımızın 23. Vergi Haftasını kutlarım.

Mükelleflerin dikkat etmesi gereken konular nelerdir?

Bir gelir elde etmek amacıyla iş yeri açma niyetinde olan ve kanunda sayılan istisnalar dışında kalan vatandaşların vergisel iletişimlerinin iyi başlaması için mükellefiyet kayıtlarını zamanında yaptırmaları gerekmektedir. Mükellefiyet tesisi ile başlayan süreçte daha sonra şu temel başlıklara dikkat etmeleri faydalarına olacaktır.

Belge düzenine uyulması, Defter tasdiklerinin zamanında yapılması, Mal ve hizmet alımlarının mutlaka belgeye dayandırılması, Vergisel yükümlülüklerinin takibinde teknik destek dışında mutlaka endilerinin aktif olması. Faaliyetlerini terk ettiklerinde mutlaka bağlı oldukları, Vergi Dairelerine bunu bildirmeleri.

Tereddüt ettikleri her konuda mutlaka Vergi Dairelerinden bilgi almaları.

Vergisel yükümlülükler konusunda asla dilentalist (kulaktan duyma) yöntemlere itibar etmemeleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerinden yardım almaları çok önemlidir.
Bu konuda bir yığın temel başlık daha yazılabilir ama burada bütün hepsini söylemek imkansız. Bu nedenle mükelleflerimizin bütün soruların cevap vermek üzere faaliyet gösteren 444 0 189 no.lu VİMER (Vergi İletişim Merkezi) telefonumuzu kaydetmelerini salık veririm.

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gib.gov.tr ve Vergi Dairesi Başkanlığımızın www.ant-vdb.gov.tr internet adresinde de mevzuat, uygulamalar, iletişim telefonları, vergisel yükümlülüklere ait bilgiler, duyurular bulunmaktadır.

Son olarak Kurumum adına şunu belirtmek isterim;
Değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi doğru yönetmek, değişimin getireceği her olasılığa hazır olmak Kurum olarak amacımızdır. Bu nedenle mükelleflerimizin bizimle kuracağı her türlü iletişim, sorunların çözümüne sınırsız katkı sağlayacaktır. Bizler sorunun değil çözümün parçası olmak üzere çalışmalarımıza devam ederken, ülkemizin bugünü ve yarını için çalışan bütün mükelleflerimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı diliyoruz.

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.

Previous articleKadınlık ve zarafetin mükemmel uyumu FLO’nun 2012 ilkbahar-yaz koleksiyonunda!
Next articlereal, 2012 değişim planlarını açıkladı