Home Tüm Yazarlar Duruşmanın Açık veya Kapalı Görülme Halleri‏

Duruşmanın Açık veya Kapalı Görülme Halleri‏

313
0
blank

Aleniyet ilkesi gereği, mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır.

Kamuya açıklık Anayasal bir ilkedir.

Bu ilke, hem herkesin duruşma salonunda fiziki koşulların elverdiğince dinleyici olarak bulunmasını hem de duruşma salonunda bulunan kişilerin görüp duyduklarını duruşma dışında açıklayabilmesine olanak tanımaktadır.

Peki, buna neden ihtiyaç duyulur?

Duruşmanın herkese açık olması ve duruşmanın kamuya duyurulma olanağının varlığı verilen kararlara güven duyulmasını sağlar.

Ve bu ilke hâkimin daha sağduyulu hareket etmesini sağlar.

Kamu güvenliği gerekçesi ile duruşmanın kapalı yapılmasının gerekip gerekmediğine mahkeme karar verebilir.

Açıklığın kaldırılmasına ilişkin olarak verilecek karar, istem üzerine veya mahkemece resen uygun görülürse kapalı duruşmada verilir.

Lakin duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm mutlaka açık duruşmada açıklanır.

Bazı hallerde duruşmanın kapalı olarak yapılması zorunludur.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince on sekiz yaşını doldurmamış sanıkların duruşmaları kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

On sekiz yaşını doldurmamış sanıkların duruşmaları kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

Duruşmanın içeriğinin yayınlanmasına yasak getirilmesi de mümkündür.

Açık duruşmanın içeriği, milli güvenliğe veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunuyorsa veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise mahkeme bunları önlemek amacıyla ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar.

Previous articleÜmit Uysal ve diğerleri
Next articleSİDE SAHİL YOLU HİZMETİNE 54 YIL HAPİS İSTEMİ!