Home Ekonomi Başkan Budak’tan AVM açıklaması

Başkan Budak’tan AVM açıklaması

324
0
blank

Budak yaptığı açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısında bir kez daha yeni bir AVM projesi için imar plan tadilatı kararı gündeme gelmiştir.

Kent merkezinde plansız bir biçimde veya imar planı tadilatlarıyla AVM yapımlarına ilişkin görüşlerimiz bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak Antalya basını da kamuoyu tepkisini ortaya koyan haber ve yazılara yer vermiştir. Buna rağmen Antalya’da bu yöndeki imar planı tadilatlarının bitmek tükenmek bilmez biçimde devam etmesini anlamak mümkün değildir.

Yıllardan beri Antalya’da ticaretin veya ticari alanların planlanması, kent merkezinde AVM yoğunluğunun artırılmaması, toplu işyerleri ve geleneksel pazar yerleri yaratılması gerektiğini söyleyip duruyoruz. Geçen yıl Antalya Bilgi Sistemi adıyla Antalya’da 65 bin işyerinin envanter ve haritasını çıkararak bu amaçla belediyelerin de kullanımına sunmuş bulunuyoruz.

Siyasi yorumlara neden olmamak için bu konudaki talep ve tepkilerimizi son derece dikkatli ve temkinli biçimde dile getiriyoruz. Ancak, Antalya’da zaman geçmesine rağmen anlayış ve tavır değişikliği olmadığını, yıllardır yanlış olduğu herkes tarafından kabul edilmiş imar plansızlığının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.

Geçmişten bugüne yapılan yanlışlar nedeniyle Antalya’da geleneksel ticaret yok olmaya yüz tutmuş, kent merkezi cazibesini kaybetmiş, ekonomik ve sosyal yaşam AVM’lere mahkum edilmiş, kentimizin geleneksel kimliği bozulmuştur.

Bir kentte güçlü ticaret ancak sağlıklı bir kentleşmeyle, ticari alanların doğru planlanması ile mümkündür. Oysa kamu yararı dışında yapılan sürekli imar planı tadilatları plansızlığın derinleşmesi ve artık geriye dönüş imkanının da ortadan kaldırılması demektir.

Bu durum daha fazla devam etmemeli, böyle gelen böyle gitmemelidir. Antalya siyaseti artık bu kötü gidişe dur demek zorundadır.

Siyasi partilerimiz yasal gerekçeleri, arsa sahiplerinin haklarını öne sürmeden, ortak ilkeler belirleyerek ve bu ortak ilkelerin altına birlikte imza atarak, böylece her tür seçmen baskısından kurtularak, gerekirse yasa değişikliği için birlikte çalışarak, yargı süreçlerinde ortak tavır alarak Antalya’nın geleceği için yeni bir kapı açabilirler.

Bilindiği gibi, Antalya’da bu sorunların ortak bir anlayışla aşılabilmesi için Antalya 2023 Vizyonunu temel ilkelerini bütün kamu ve özel sektör kurumlarının birlikteliğiyle belirlemiş durumdayız. Bu konudaki toplantılarımıza siyasi partilerimiz de davet edilmiş ve katılmışlardır. Bu çalışmamız farklı temalar üzerinde odaklanmış ve farklı kesimlerin katıldığı toplantılarla devam edecektir.

Bu aşamada siyasi partilerimize ve belediye meclislerimize  şu çağrıyı yapmak istiyorum: Antalya 2023 Vizyonunda kentsel gelişme, imar planları ve ticari alanlar ilkelerinin belirlenmesi için bir araya gelelim ve artık gruplara ve kişilere göre değişmeyecek planlama ilkelerimizi birlikte kararlaştıralım.

Bu yapılmadığı takdirde Antalya layık olduğu kentsel ve ekonomik gelişmeye, yüksek katma değer yaratan sürdürülebilir gelişme çizgisine, sağlıklı bir ticari ve sosyal yaşama kavuşamayacak ve bunun vebali herkesin üzerinde olacaktır.” dedi.

Previous articleGÜZELLİK SALONU Firmaları / Esse Güzellik Salonu
Next articleEverybody’s Nişantaşı Açıldı