Home Tüm Yazarlar ENGELLİLERDE EMLAK VERGİ MUAFİYETİ

ENGELLİLERDE EMLAK VERGİ MUAFİYETİ

299
0
blank

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde 8. Maddesi gereği : Hiç bir geliri olmayanlar (işsizler ve ev hanımları) ile kazançları sosyal güvenlik ( Bağkur ,SSK, emekli sandığından) aldıkları emekli aylıktan ibaret bulunan emekliler ve geliri olsun olmasın engelliler Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahipseler  bu meskenleri için hiç emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

Emlak Vergisi Kanununun 38 Seri No.lu Genel Tebliğe göre de sıfır oranlı vergi uygulaması ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın 11 Nisan 2011 tarih 006.01-258 sayılı Özelgesinde  geçmişe yönelik olarak yararlanılmasının mümkün olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yani zaman aşımı süresi olan beş yıl geriye dönülerek gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Belediyelere verilen dilekçelerde  memurlar bu konuda hangi nedenle bilinmiyor ama vatandaşlara gerektiği gibi yardımcı olmuyorlar. Örmeğin, dileçenizi verdiğimiz tarihten itibaren gerekli düzeltmeleri yapacaklarını beyan edip, Maliye Bakanlığının özelgelerine itibar etmiyorlar izlemini vermektedirler. Maliye Bakanlığı, 12 Nisan 2011 Tarih ve EVK-2010-5-30 sayılı özelgesi ile “Eş ve çocuğun gelir veya meskene sahip olmasının, sıfır oranlı emlak vergisine engel teşkil etmediğini” açıklamıştır. O halde bu vasıfları taşıyan vatandaşlar bu haklardan yararlanmak için  Belediyelerde mevcut formları doldurup ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.

Hemen ardından da ilgili belediyeden düzeltme yoluyla 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait ödedikleri emlak vergisinin iadesini talep etmeleri gerekiyor.

Previous articleDOĞRUDAN ALIMLAR KÜÇÜK ESNAFTAN
Next articleEnhoş’tan Muhasebecilere Ziyaret