Home Tüm Yazarlar İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati Tedbir Nedir?

317
0
blank

İhtiyati tedbir bir nevi geçici önlemdir.Dava konusu menkul ve gayrimenkulün dava süresince devir ve temlik edilememesi için tapu kaydına işlenen şerhe ihtiyati tedbir denir.

İhtiyati tedbirin şartında;

-mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından

-ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden 

-gecikme sebebiyle ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali aranır.

İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.

Talep edeninhaklarının derhal korunmasında zorunlulukbulunan hallerde,hakim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir.

Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.

İhtiyati tedbir kararı, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.

İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır.

Talep, resmi belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir.

Previous articleHollanda’da Kayan yıldız yeniden doğuyor‏
Next articleAlara Koleji öğrencilerinin piknik keyfi