Home Tüm Yazarlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

323
0
blank

28.12.2011 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası(GSS)  her kesimi ilgilendirdiğinden dikkatli bir şekilde okuyarak 31.Ocak.2012  Salı gününe kadar  gelir testine tabi olmak üzere Kaymakamlık Makamına bağlı  birim olan  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekiyor. Önemle vurgulamak gerekiyor ki herhangi bir kuruma tabi ( SSK, BAĞ_KUR, EMEKLİ SANDIĞI gibi)  olmayan  ya da bu sistem dışında kalanlar için önem arzetmektedir.Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kısım kısım açıklamaları aşağıdaki gibidir.

1- GSS  priminin kimler ve ne kadar ödeneceğini bilmek için  kaymakamlık makamına müracaatla gelir testine tabi tutulacak.Bir ailenin gelirleri; emekli maaşları ile kira gelirleri , gayrı menkul ve menkul mallar ve başka diğer kazançları sorulacak.Sorulara doğru cevap verilmesi gerekir.Aksi halde yalan beyandan soruşturma yapılabilir.Bu husus önemli  saygı değer okurlar.Sosyal yardımlaşama vakfı müracaatları kabul ederek sorgulamayı yapar ve testini tamamlayarak veri taban oluşturur.Bu gelirleri aile fert sayısına taksim ederek kişi başına düşen meblağı tespit eder.Bu tespiti  Sosyal Güvenlik Kurumuna iletir.Ayrıca her yıl haneleri gezilerek değişiklikleri günceller.Bu tespitlerde aynı hane içinde yaşayan eş,yaşları ne olursa olsun evi olmayan çocuklarından ve annesi ile babasından oluşur. İçlerinden biri Genel sağlık sigortalı olsa bile bu hesaplamaya dahil edilecektir.Öğrenim nedeniyle aynı hanede geçici olarak yaşamayan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar,öğrenim süresince aile içindeymiş gibi değerlendirilir.

2- Gelir testi yağıldıktan sonra söz konusu ailenin tüm gelirleri toplanarak kişi başına düşen meblağın bu gün geçerli olan asgari ücretin üçte biri olan 295,50 TL’nin altında kalırsa hiç prim ödemeden sağlık sigortasından yararlanacaktır.Çünkü primi devlet sübvanse edecektir.  Eğer gelir testine göre  kişi başına düşen meblağ  295.50 ila asgari ücret olan 886.50 arasında ise  295,50 Tl’nin % 12 tutarı olan 35,46 TL prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır. Yine eğer  aile testine göre gelirleri asgari ücret olan 886,50 ila asgari ücretin iki katı olan 1773,00 TL arasında ise  886.50 TL’nin % 12 olan  106,38 TL ödemekle yükümlüdürler. Son olarak gelir testine göre kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katı tutarı olan 1773,00 TL üzerinde ise meblağ ne olursa olsun % 12 olan  212,76 TL prim ödemek suretiyle bu yasadan yararlanmış olacaksınız. Gelir testine girmeyen vatandaşlar kurum tarafından asgari ücretin iki katı olan 1.773,00 TL üzerinden % 12 prim  Resen  tahakkuk ettirilecektir. Yani kaçış yok.Aslı olan kayıt dışına olan  ya da 18 yaş altı olup ta çalıştırılan işçilerin kurum kapsamına alınarak zayiatı önlemekten başka bir şey değildir. Türkiye de gelirleri  asgari ücretin iki katının altında olan çok az aile var.  O halde Aylık 212 TL sağlık primi ödemek yerine sigortalı çalışarak emeklilik içinde kendisine fayda sağlamayı tercih edenler artacaktır.İşyerlerinde sigortasız çalışanlar eğer kalifiye eleman ise, işverene  sağlık primimin ödenmesini şart koşacaktır.İşverende 212 Tl ödeyeceğine sosyal güvenlik kapsamında çalışanı sigortalı yapmak ve gider kaydedip kazançtan indirmeyi tercih edecektir. Bence doğrusu da bu.

YEŞİL KARLILAR  NE YAPACAK

Yeni sistemde  yeşil kartlar kaldırılacak.Ancak Yeşil kartı olanlar  vizesi bitinceye kadar kullanabileceklerdir.Vize bittikten sonra müracaatla gelir testine tabi  olacaktır. Onlarda teste göre belirlenecek prim ödenip ödenmeyeceği tespit edilecektir. Vize bitiminden itibaren gelir testi yaptırmazlarsa asgari ücretin iki katı olan 1.773,00 Tl  üzerinden 212. TL prim resen alınacaktır.

Previous articleİsveçli Sandvik’de krizin etkisine girdi
Next articleBİR SONRKİ DOĞRU ADIM… Network Marketing Sistemi